Elke Slagt-Tichelman

Portretfoto Elke Slagt-Tichelman met partijlogo GroenLinks PvdA

Samenvatting

Elke Slagt-Tichelman is geboren in Zevenaar op 18 februari 1977 en woont in Assen. Zij is in totaal 200 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Elke Slagt-Tichelman.

Motie van het lid Slagt-Tichelman over bij het opstellen van de opties voor het dichten van de loonkloof focussen op de schalen 20 tot 45

36550-XVI-13

Motie van het lid Slagt-Tichelman over het budget voor de aanvullende seksuele gezondheidszorg aanvullen zodat de gehele doelgroep geholpen kan worden

32793-761

Motie van het lid Slagt-Tichelman over het weer invoeren van de publiekscampagne "vrij veilig"

32793-760

Gewijzigde motie van de leden Slagt-Tichelman en Joseph over regelen dat wijkverpleegkundigen zonder tussenkomst van de huisarts medische hulpmiddelen en spoedhulpmiddelen kunnen aanvragen (t.v.v. 29509-79)

29509-81

Motie van het lid Slagt-Tichelman over regelen dat wijkverpleegkundigen zonder tussenkomst van de huisarts medische hulpmiddelen en spoedhulpmiddelen kunnen aanvragen

29509-79

Motie van het lid Daniëlle Jansen c.s. over het zo snel mogelijk verbieden van wegwerp-e-sigaretten

Motie van het lid Daniëlle Jansen c.s. over overleg met de Europese Commissie voor een Nederlands verbod op wegwerpvapes

Motie van het lid Slagt-Tichelman over alle ongevaccineerden onder de 18 jaar een herhaaloproep per brief sturen

32793-737

Motie van het lid Paulusma c.s. over de Twijfeltelefoon zo snel als mogelijk beschikbaar maken voor het Rijksvaccinatieprogramma

32793-732
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van het lid Paulusma c.s. over geïntensiveerde taken van gemeenten in verband met een dalende vaccinatiegraad toetsen aan artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet

32793-733
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van de leden Slagt-Tichelman en Dobbe over een wijkgerichte aanpak om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen

32793-736

Motie van het lid Slagt-Tichelman over opties in kaart brengen voor het dichten van de loonkloof

29282-561

Motie van het lid Slagt-Tichelman over het toepassen van een differentiatie op de tarieven voor de (her)registratie

29282-562

Motie van het lid Teunissen c.s. over een voorstel waarmee VWS verder kan bijdragen aan meer gezonde, groene schoolpleinen

32793-721

Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoeken of tabak met een zeer laag nicotinegehalte in Nederland wordt aangeboden en bezien welke rol die kan spelen in het ontmoedigingsbeleid

32793-715
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66