Jeanet Nijhof-Leeuw

Portretfoto Jeanet Nijhof met partijlogo PVV

Samenvatting

Jeanet Nijhof-Leeuw is geboren in Enschede op 10 november 1962 en woont in Hengelo. Zij is in totaal 194 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Jeanet Nijhof-Leeuw.

Motie van het lid Nijhof-Leeuw over versterking van de boer-tot-bordstrategie door een Nederlandse vlag op producten van eigen bodem

21501-32-1652

Motie van het lid Nijhof-Leeuw over in contact treden met de provincies om PAS-melders niet onnodig op kosten te jagen met een verplichte andere verificatiemethode

21501-32-1653

Motie van het lid Holman c.s. over bij de Europese Commissie bevorderen dat de beoordelingskaders voor goedkeuring en toelating van groene middelen meer worden toegesneden op de aard en kenmerken van deze middelen

27858-660

Motie van het lid Nijhof-Leeuw over het verwijderen van de restrictie uit het advies van Ctgb en NVWA dat Exirel de afgelopen twee jaar niet ingezet mag zijn

27858-656

Motie van het lid Pierik c.s. over het onmiddellijk verwijderen van de eis dat kersentelers slechts eens per drie jaar Exirel mogen gebruiken

27858-658
Indiener Cor Pierik
Kamerlid BBB

Motie van het lid Van der Plas c.s. over voor 3 mei 2024 vrijstellingen verlenen voor de middelen Tracer en Exirel in de kersenteelt

21501-32-1639

Motie van de leden Nijhof-Leeuw en Van der Plas over PAS-melders die buiten hun schuld om in de illegaliteit zijn beland, vóór 1 juli 2024 legaliseren

30252-155

Motie van het lid Nijhof-Leeuw over het aanpassen van vergunningen voor handkokkelvissers, zodat vervanging bij ziekte of afwezigheid mogelijk is

36410-XIV-91

Motie van het lid Nijhof-Leeuw over in gesprek gaan met de tien houders van additionele vergunningen voor handkokkelvisserij om te onderzoeken wat mogelijk is ten aanzien van de overdraagbaarheid van vergunningen

36410-XIV-90

Motie van het lid Nijhof-Leeuw over het schrappen van de uitbreiding van de bufferzones rondom Natura 2000-gebieden en beekdalen

36410-XIV-33

Motie van de leden Nijhof-Leeuw en Grinwis over een compleet overzicht van de algemene kosten van producten van eigen bodem

36410-XIV-32

Motie van het lid Nijhof-Leeuw c.s. over uiterlijk begin 2024 een actieplan aan de Kamer voorleggen met een passende oplossing voor PAS-melders die buiten hun schuld in de illegaliteit beland zijn

30252-144

Motie van het lid Holman c.s. over na afloop van de aanpak piekbelasting ook het stempel "piekbelaster" wegnemen

30252-134

Motie van het lid Holman c.s. over voortaan een rekenkundige ondergrens van 1 mol per hectare per jaar hanteren voor stikstofdepositie waarbij een passende beoordeling nodig is voor een vergunning

30252-133

Motie van het lid Flach c.s. over zich sterk maken voor halvering van de voorgenomen korting op het tongquotum voor de Noordzeevisserij

21501-32-1603
Indiener André Flach
Kamerlid SGP