Daan de Kort

Portretfoto Daan de Kort met partijlogo VVD

Samenvatting

Daan de Kort is geboren in Veldhoven op 15 juli 1992 en woont in Veldhoven. Hij is in totaal 1070 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Daan de Kort.

Gewijzigde motie van het lid De Kort c.s. over onderzoeken waarom het nog zo eenvoudig is om de "buy now, pay later"-leeftijdscontroles te omzeilen (t.v.v. 24515-747)

Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Motie van de leden De Kort en Ceder over onderzoeken waarom het nog zo eenvoudig is om de "buy now, pay later"-leeftijdscontroles te omzeilen

24515-747
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over uitzonderingen mogelijk maken zodat een bekostigde praktijkonderwijsschool voor examinering en diplomering mag samenwerken met een niet-bekostigde mbo-instelling (t.v.v. 31524-598)

31524-599

Motie van het lid Ceder c.s. over de wettelijke verankering van de techniekhavo als volwaardig profiel

36410-VIII-85
Indiener Don Ceder
Kamerlid ChristenUnie

Motie van het lid Ceder c.s. over een handreiking voor scholen voor de omgang met antisemitische incidenten

36410-VIII-84
Indiener Don Ceder
Kamerlid ChristenUnie

Motie van het lid Van Zanten c.s. over een krimpcheck bij elk nieuw onderwijsbeleid

36410-VIII-79
Indiener Claudia van Zanten
Kamerlid BBB

Motie van de leden De Kort en Van Zanten over onderzoek naar verplichte deelname aan vroeg- en voorschoolse educatie

36410-VIII-58
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Gewijzigde motie van het lid Palland c.s. over bij het verhogen van het minimumloon in Caribisch Nederland ook inzetten op verlaging van de werkgeverslasten (t.v.v. 36410-XV-49)

36410-XV-56
Indiener H.M. Palland
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Palland c.s. over bij het verhogen van het minimumloon in Caribisch Nederland ook inzetten op verlaging van de werkgeverslasten

36410-XV-49
Indiener H.M. Palland
Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Kort over uitspreken dat het zijn van een verzorgingsstaat niet samengaat met het zijn van een immigratieland

36410-XV-37
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Motie van het lid Palland c.s. over een actieve voorlichtingscampagne om werkgevers te stimuleren meer mensen met een beperking in dienst te nemen

34352-296
Indiener H.M. Palland
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Warmerdam c.s. over het proactief benaderen van de groep huishoudens die onbedoeld onder het bestaansminimum terechtkomt

26448-719
Indiener S. Warmerdam
Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ceder en De Kort over een ondersteuningsaanbod voor het mkb om financiële problematiek bij werknemers te herkennen

24515-714
Indiener Don Ceder
Kamerlid ChristenUnie

Motie van de leden Van den Brink en De Kort over het oneigenlijk innemen van reisdocumenten en bankpassen van arbeidsmigranten niet alleen bestraffen via artikel 447b van het Wetboek van Strafrecht

29861-115
Indiener G. van den Brink
Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ceder en De Kort over uitzoeken of ketenaansprakelijkheid voor arbeidsomstandigheden mogelijk is

29861-118
Indiener Don Ceder
Kamerlid ChristenUnie