Barbara Kathmann

Portretfoto Barbara Kathmann met partijlogo GroenLinks PvdA

Samenvatting

Barbara Kathmann is geboren in Rotterdam op 12 mei 1978 en woont in Rotterdam. Zij is in totaal 1062 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Barbara Kathmann.

Motie van het lid Dekker-Abdulaziz c.s. over de motie Van Ginneken c.s. (26 643, nr. 1011) alsnog uitvoeren en niet instemmen met het voorstel aangaande de CSAM-verordening totdat elk vorm van encryptiebedreigende chatcontrol uit het voorstel is gehaald

32317-856
Indiener H. Dekker-Abdulaziz
Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Kathmann en Van Kent over vóór 1 december met een oplossing komen voor de impasse rond de cao's sw en Aan de slag (t.v.v. 36410-XV-45)

36410-XV-55

Motie van de leden Kat en Kathmann over de nog niet aangesloten rijksorganisaties en overheidsorganisaties laten aansluiten bij de clustering rijksincasso

36410-XV-42
Indiener H. Kat
Tweede Kamerlid

Motie van de leden Palland en Kathmann over een experiment om vanuit de bijstand in deeltijd aan het werk te gaan bij een reguliere werkgever voor het wettelijk minimumloon of cao-loon

36410-XV-47
Indiener H.M. Palland
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kathmann over het uitwerken van verschillende mogelijkheden voor periodieke herijking van het sociaal minimum

36410-XV-44

Motie van de leden Kathmann en Van Kent over vóór 1 december met een oplossing komen voor de impasse rond de cao's sw en Aan de slag

36410-XV-45

Motie van de leden Kathmann en Palland over de voor- en nadelen van het onderbrengen van de onderwijsroute in het publiek bekostigd onderwijs onderzoeken

32824-401

Motie van het lid Kathmann over uniforme afspraken over de aanvraag en toekenning van toeslagen aan statushouders

32824-402

Motie van het lid Palland c.s. over een normkader voor kinderen die als influencer werken of figureren op social media

25883-468
Indiener H.M. Palland
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kathmann over in kaart brengen hoeveel nachtwerk er in Nederland wordt verricht in verschillende sectoren

25883-470

Motie van het lid Kathmann over onderzoek naar de mogelijkheid om het vakbondsrecht op toegang tot de werkplek wettelijk te waarborgen

25883-469

Motie van de leden Kathmann en Ceder over samen met de VNG een plan opstellen om het niet-gebruik van de energietoeslag 2023 tot het minimum te beperken

36389-13

Motie van de leden Bouchallikh en Kathmann over zich in Europees verband sterk maken voor de wettelijke aanpak van aanbevelingsalgoritmes op basis van clicks en interactie op socialemediaplatforms

30821-190
Indiener K. Bouchallikh
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over borgen dat overheidsinformatie altijd voor iedereen toegankelijk is

30821-191
Indiener K. Bouchallikh
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Weerdenburg c.s. over geen onomkeerbare stappen zetten op het gebied van chatcontrol totdat de brief met de Kamer is besproken

26643-1047
Indiener V.D.D. van Weerdenburg
Tweede Kamerlid