Biografie, onderwijs en loopbaan van Pepijn van Houwelingen

Biografie

“Onze democratie zit in een zware crisis”

Na mijn studies en promotieonderzoek in Japan ging ik bij het Sociaal en Cultureel Planbureau werken als onderzoeker op het terrein van burgerparticipatie. Ik was betrokken bij de oprichting van het Burgerforum-EU en het Burgercomité-EU.

Deze organisaties zetten zich in voor een grondige hervorming van onze democratie, die in een zware crisis zit. Samen met anderen heb ik hierover een pamflet geschreven: Aan het volk van Nederland: aanklacht tegen de afschaffing van ons land en de ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel. 

Nexit 

Er moet zo snel mogelijk een Nexit  komen. We raken ons land en daarmee onze zelfbeschikking en democratie kwijt.  Op dezelfde manier zijn de afgelopen jaren  veel scholen, ziekenhuizen en gemeenten verdwenen via allerlei fusies, overnames en herindelingen. Niet langer  staan  de leerling, patiënt en inwoner maar de manager en de bureaucratie centraal. De menselijke maat moet terug. Verder ben ik een groot voorstander van bindende referenda. Ik stond dan ook aan de wieg van het Oekraïnereferendum en het burgerinitiatief Peuro, waarmee we een parlementaire enquête naar de invoering van de euro wilden afdwingen. Eind 2019 was ik betrokken bij de oprichting van de omroep Ongehoord Nederland!. 

Diepgang en onderzoek

Als Kamerlid ga ik niet voor de waan van de dag, maar voor diepgang. Ik wil  ervaring en kennis opdoen via werkbezoeken en onderzoek uitvoeren in samenwerking met het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie.  

Education

  • PhD Social capital in Japan, Hiroshima City University, 2005 - 2009
  • Master of Science Economie en Management in Pacific Asia, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2002 - 2004
  • Bachelor Japankunde, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2002 - 2004
  • Master of Arts wijsbegeerte van economie , Erasmus Universiteit , Rotterdam, 2002 - 2004
  • Master of Science Technische Bedrijfskunde, Universiteit Twente, 1998 - 2002
  • Gymnasium, Jacobus College, Enschede, 1992 - 1998

Loopbaan

  • Wetenschappelijk medewerker, Sociaal en Cultureel Planbureau, Afdeling Participatie, Talentonwikkeling en Kansengelijkheid, 2010
  • Demand en Supply management , Canon Europe, Amstelveen, 2009 - 2010

Samenvatting

Pepijn Houwelingen is geboren in Enschede op 24 februari 1980 en woont in 's-Gravenhage. Hij is in totaal 1 jaar actief in de Tweede Kamer, 721 dagen om precies te zijn.