Peter van Haasen

Portretfoto Peter van Haasen met partijlogo PVV

Samenvatting

Peter van Haasen is geboren in Leiden op 21 juni 1960 en woont in Zaandam. Hij is in totaal 203 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Peter van Haasen.

Motie van het lid Van Haasen over geen verhoging van de vrije uitkering doorvoeren voor Bonaire

36410-IV-63
Indiener Peter van Haasen
Kamerlid PVV

Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over onderzoeken wat het effect is van de verhoging van het minimumloon op kleine, lokale mkb-ondernemers en op het vestigingsklimaat op de BES

36410-IV-58