Biografie, onderwijs en loopbaan van Silvio Erkens

Biografie

"Je moet ervoor knokken als je iets wilt bereiken"

Kansengelijkheid is een belangrijke drijfveer voor mij om de politiek in te gaan. Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk dat is. Succes was voor een ‘gewone’ jongen als ik zeker niet vanzelfsprekend. Ik heb pas op vrij late leeftijd gerealiseerd dat, als ik er iets van wilde maken, ik ervoor moest knokken. Met vallen en opstaan heb ik uiteindelijk carrière gemaakt in het bedrijfsleven. Na zeven jaar in het bedrijfsleven werd het tijd om mijn passie te volgen. Als liberaal geloof ik dat het erom gaat wat je er zelf van maakt, niet de groep waar je toe behoort of waar je geboren bent. Daarom ben ik ook actief geworden bij de VVD. 

Belangrijke jaren

Daarnaast wil ik ook graag het verschil maken. Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel om in moeilijke tijden mijn mouwen op te stropen en te knokken voor betere tijden. Er staan belangrijke thema's op de politieke agenda die veel invloed hebben op hoe ons land er de komende decennia uit zal zien. Ik sta voor investeren in de economie, voor meer goede banen. We zullen de economie moeten blijven vernieuwen. Duurzaamheid en klimaat zijn daarbij voor mij belangrijke thema's, naast een veilige leefomgeving. 

Inzet

Bij mijn inzet zal ik de komende jaren ook nadrukkelijk de belangen van mijn provincie, Limburg, in het oog houden. Ik wil vanuit een optimistische invalshoek de kansen die er liggen in de regio helpen benutten.

Education

  • Master Business Administration , Columbia Business School , New York, 2017 - 2018
  • MSc International Relations, London school of economics, Londen, 2012 - 2013
  • BSc Politicologie, Radboud universiteit , Nijmegen, 2009 - 2012

Loopbaan

  • Lid nationale panel verkiezingsprogramma, VVD, 2019 - 2020
  • Lid en Scribent Verkiezingsprogrammacommissie VVD Limburg, VVD, 2018 - 2019
  • Projectmanager, Boston Consulting Group , 2018 - 2020
  • Campagneleider VVD Limburg , VVD, Sinds 2020 naast campagneleider ook campagnecoach en Oprichter en organisator werkgroepen VVD Limburg, 2018
  • Junior adviseur / Senior adviseur , Boston Consulting Group, 2013 - 2016

Samenvatting

Silvio Erkens is geboren in Heerlen op 7 augustus 1990 en woont in Kerkrade. Hij is in totaal 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 978 dagen om precies te zijn.