Jimmy Dijk

Portretfoto Jimmy Dijk met partijlogo SP

Samenvatting

Jimmy Dijk is geboren in Hefshuizen op 3 november 1985 en woont in Groningen. Hij is in totaal 424 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Jimmy Dijk.

Gewijzigde motie van het lid Inge van Dijk c.s. over op korte termijn met een onafhankelijk advies komen over hoe om te gaan met ouders die de Commissie Werkelijke Schade al hebben doorlopen of in bezwaar zijn (t.v.v. 31066-1402)

Indiener Inge van Dijk
Kamerlid CDA

Motie van het lid Flach c.s. over bezien of het openen van meer fysieke locaties verspreid over het land bijdraagt aan het versnellen van de hersteloperatie

31066-1406
Indiener André Flach
Kamerlid SGP

Motie van het lid Van Baarle c.s. over voorkomen dat de nieuwe overeenkomst met de SGH doorslaat naar wantrouwen, afbreuk doet aan de onafhankelijkheid en ouders overvraagt

31066-1404

Motie van de leden Dijk en Inge van Dijk over per direct stoppen met de volledig digitale route voor de afhandeling van schade

31066-1399
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Motie van het lid Dijk over schadeafhandeling door de overheid zelf, gebaseerd op vertrouwen in de ouders en met voldoende compensatie

31066-1401
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Motie van het lid Dijk over uitspreken dat de schadeafhandeling voor de gedupeerde ouders voor 2027 moet worden afgerond

31066-1400
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Motie van de leden Inge van Dijk en Dijk over de Commissie Werkelijke Schade zo positioneren dat zij losstaat van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, de Belastingdienst en Toeslagen

31066-1403
Indiener Inge van Dijk
Kamerlid CDA

Motie van het lid Grinwis c.s. over de schadeherstelroute via de Stichting (Gelijk)waardig Herstel opschalen en opvolging geven aan de aanbevelingen uit de evaluatie

31066-1405

Motie van het lid Dijk over uitspreken dat de armoede onder kinderen niet moet toenemen, maar moet afnemen

36550-10
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over een plan waardoor de naleving van artikel 3.1 Comptabiliteitswet wordt vergroot en volgend jaar minstens 60% bereikt (t.v.v. 36560-6)

36560-21

Gewijzigde motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over verkennen of en hoe in het kader van het Nationaal Plan Holocausteducatie mogelijk gemaakt kan worden dat scholen gratis het Holocaustmuseum kunnen bezoeken (t.v.v. 36272-6)

36272-16
Indiener Diederik van Dijk
Kamerlid SGP

Motie van het lid Dijk over uitspreken dat het belangrijk is dat het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid structureel wordt doorgezet en gefinancierd

36550-11
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Gewijzigde motie van het lid Dijk over mogelijke aanpakken in kaart brengen om het probleem van stapelfacturen voor eigen bijdragen zo snel mogelijk op te lossen (t.v.v. 36560-15)

36560-25
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Motie van het lid Sneller c.s. over bij de uitwerking van het regeerakkoord zorgen dat de schoolmaaltijden structureel worden verlengd

36550-6
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Motie van het lid Dijk over voldoen aan de Roemernorm voor externe inhuur

36560-14
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP