Derk Boswijk

Portretfoto Derk Boswijk met partijlogo CDA

Samenvatting

Derk Boswijk is geboren in Woerden op 8 april 1989 en woont in Kockengen. Hij/zij/hen is in totaal 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 1058 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Derk Boswijk.

Motie van het lid Boswijk c.s. over een Kamerbrief over de situatie in Oost-Congo en een EU-vertegenwoordiger aanstellen voor de Grote Merenregio

36410-V-60
Indiener Derk Boswijk
Kamerlid CDA

Motie van het lid Ceder c.s. over bij de Nigeriaanse regering pleiten voor afschaffing van de doodstraf op blasfemie

36410-V-63
Indiener Don Ceder
Kamerlid ChristenUnie

Motie van het lid Dobbe c.s. over landen aanspreken op ernstige vrouwenrechtenschendingen en met name feller stelling nemen tegen Saudi-Arabië

36410-V-66
Indiener Sarah Dobbe
Kamerlid SP

Motie van het lid Ceder c.s. over er bij de Nigeriaanse regering op aandringen dat zij haar burgers beter beschermt tegen aanvallen van gewapende bendes en terreurgroepen

36410-V-64
Indiener Don Ceder
Kamerlid ChristenUnie

Motie van de leden Paternotte en Boswijk over een inreisverbod voor kolonisten die aantoonbaar geweld hebben gepleegd of verheerlijkt

36410-V-56
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Motie van de leden Piri en Boswijk over op EU-niveau pleiten voor gerichte sancties tegen organisaties en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de stichting en uitbreiding van illegale nederzettingen en outposts

36410-V-53

Motie van het lid Boswijk over pleiten voor een ambitieus Europees defensie-industriebeleid en dit beleggen bij één verantwoordelijke Eurocommissaris

36410-V-58
Indiener Derk Boswijk
Kamerlid CDA

Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoek doen naar de opzet van een democratiefonds

36410-V-59
Indiener Derk Boswijk
Kamerlid CDA

Motie van het lid Brekelmans c.s. over een betrouwbare partner blijven binnen het F-35-programma en toekomstige internationale defensiesamenwerking

36410-V-50
Indiener Ruben Brekelmans
Kamerlid VVD

Motie van het lid Brekelmans c.s. over binnen de NAVO een dialoog tussen de VS en Europa aanjagen over hoe Europese landen geleidelijk meer strategische militaire capaciteiten kunnen ontwikkelen en overnemen

36410-V-47
Indiener Ruben Brekelmans
Kamerlid VVD

Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken op welke manier een totaalverbod op online gokreclames kan worden ingevoerd (t.v.v. 36410-VI-56)

36410-VI-88
Indiener Derk Boswijk
Kamerlid CDA

Gewijzigde motie van de leden Boswijk en Diederik van Dijk over de Kamer uiterlijk 1 juli informeren over de behoeftestelling voor de oprichting van een tankbataljon (t.v.v. 36410-X-29)

36410-X-76
Indiener Derk Boswijk
Kamerlid CDA

Motie van de leden Mutluer en Boswijk over onderzoek naar het fenomeen explosies in wijken en de aanpak daarvan

36410-VI-46

Motie van het lid Van Nispen c.s. over voorstellen om recht te doen aan de gerechtvaardigde wensen en belangen van geadopteerden in Nederland

36410-VI-62
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken op welke manier een totaalverbod op gokreclames kan worden ingevoerd

36410-VI-56
Indiener Derk Boswijk
Kamerlid CDA