Mpanzu Bamenga

Portretfoto MPanzu Bamenga met partijlogo D66

Samenvatting

Mpanzu Bamenga is geboren in Kinshasa op 12 juli 1985 en woont in Eindhoven. Hij is in totaal 193 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Mpanzu Bamenga.

Motie van de leden Chakor en Bamenga over bij het eerstvolgende Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme komen tot concrete maatregelen om moslimdiscriminatie aan te pakken

30950-406

Motie van het lid Bamenga over het doorlichtingsinstrument van de staatscommissie ter ondersteuning voor het uitbannen van discriminatie ook aanbieden in de private sector

30950-400
Indiener Mpanzu Bamenga
Kamerlid D66

Motie van de leden Bamenga en Vedder over landelijk in kaart brengen tussen welke locaties de instelling van een BRT-systeem potentie heeft om aan de vervoersvraag te voldoen

23645-825
Indiener Mpanzu Bamenga
Kamerlid D66

Motie van het lid Bamenga over ongeacht de status van wel of geen tijdelijke bescherming scenario's uitwerken ter bevordering van de integratie en inburgering van Oekraïense ontheemden in Nederland

32824-417
Indiener Mpanzu Bamenga
Kamerlid D66

Motie van het lid Bamenga over ervoor pleiten dat iedere gemeente een burgemeester of wethouder verantwoordelijk stelt voor het realiseren van antidiscriminatievoorzieningen

36272-10
Indiener Mpanzu Bamenga
Kamerlid D66

Motie van het lid Palmen c.s. over antisemitisme opnemen in de nieuwe kerndoelen voor het burgerschapsonderwijs

30950-392

Motie van het lid Bamenga c.s. over in samenspraak met Joodse organisaties, reclassering, Openbaar Ministerie en de rechtspraak verkennen welke belemmeringen er zijn voor het opleggen van een educatieve maatregel als bijzondere voorwaarde bij een op te leggen straf

30950-394
Indiener Mpanzu Bamenga
Kamerlid D66

Motie van het lid Timmermans c.s. over in gesprek met docenten en onderwijsinstellingen in het funderend en -vervolgonderwijs ophalen welke ondersteuning zij nodig hebben bij Holocaustonderwijs

30950-383

Motie van het lid Bikker c.s. over het beleggen van een Catshuissessie met Joodse organisaties en relevante vertegenwoordigers vanuit sectoren met als doel leiders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en maatregelen te laten treffen om de veiligheid van de Joodse gemeenschap in ons land te bewaken

30950-380

Motie van de leden Timmermans en Bamenga over zich inzetten voor het uitbreiden van het aantal discriminatierechercheurs

30950-381

Gewijzigde motie van het lid Bamenga c.s. over een uniforme landelijke inzamelregeling voor lachgascilinders instellen (t.v.v. 32852-297)

32852-308
Indiener Mpanzu Bamenga
Kamerlid D66

Motie van het lid Gabriëls c.s. over per direct starten met het opstellen van een gezondheidseffectrapportage in samenwerking met de Expertgroep Gezondheid IJmond

28089-286

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over alleen overheidssteun aan Tata Steel verlenen als er harde afdwingbare prestatieafspraken zijn gemaakt over het minimaliseren van gezondheidsschade en emissies

28089-288

Motie van het lid Koekkoek c.s. over een interdepartementaal aanspreekpunt opzetten voor de Chemoursproblematiek voor de lokale overheden met binding in de regio

28089-293
Indiener Marieke Koekkoek
Kamerlid Volt

Motie van het lid Grinwis c.s. over de actieagenda Industrie en omwonenden aanvullen met een tijdlijn en streefdata voor afronding van de acties en de Kamer informeren over de voortgang

28089-285