Agenda van 29 september 2022

TV Gids

Gesprek korpsleiding politie

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bas Kortmann

- uur
Verhoor
parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Procedurevergadering Financiën

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Financiën

Procedurevergadering VWS

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gesprek met Andy Bender - voorzitter Netherlands-America Foundation (NAF)

- uur
Gesprek
contactgroep Verenigde Staten

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Defensie

Procedures en brieven

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Assistant Secretary General en Directeur van UNDP Africa, mw. Ahunna Eziakonwa

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

UNHCR’s Deputy High Commissioner, mw. Kelly Clements

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Eurogroep/Ecofinraad/IMF

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiën

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Wonen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verkiezing van een voorzitter

- uur
Constituerende vergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Kabinetsreactie op het WRR–rapport "Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak"

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Peter Spijkerman

- uur
Verhoor
parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

HCSS advies Impact Russische aanvalsoorlog op urgente kwetsbaarheden van Nederland

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Mijnbouw/Groningen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Gesprek inspecteur-generaal IBTD

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Financiën

Commissiedebat jeugdbescherming

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert op donderdag 1 december van 15.30 tot 17.30 uur over jeugdbescherming.

Debat Europese Telecomraad

De commissie voor Digitale Zaken debatteert op woensdag 30 november van 10.00 tot 12.00 uur met minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Alexandra Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) over de Nederlandse positie voor de komende Telecomraad in Brussel, die plaatsvindt op 6 december. Op de agenda staan onder andere de onderhandelingen over de Verordening Artificiële Intelligentie en de Europese digitale identiteit.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport MIRT

Op maandag 28 november 2022 van 10.00 tot 20.00 uur debatteert de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Namens het kabinet zijn minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aanwezig.

Jacht op haas en konijn

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt op 24 november 2022 van 10.00 tot 12.45 uur een rondetafelgesprek over jacht op bejaagbare wilde soorten, zoals haas en konijn.

Commissiedebat over kinderopvang

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert woensdag 16 november van 13.45 tot 17.45 uur over kinderopvang. Hiervoor komt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer.

Hoorzitting over de hoge energieprijzen en het prijsplafond

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat houdt op 10 november 2022 van 10.00 tot 12.00 uur een hoorzitting over de hoge energieprijzen en de invoering van het prijsplafond. Voor de hoorzitting zijn energiebedrijven en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uitgenodigd.

Naar boven