Plenair debat : Debat over de krapte op de arbeidsmarkt

De vergadering is geweest

29 september 2022
14:15 - 19:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Hoofdlijnen Arbeidsmarkt

  Loading data
 2. 2

  Achterliggende beslisnota’s bij de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt

  Loading data
 3. 3

  Aanpak arbeidsmarktkrapte

  Loading data
 4. 4

  Nazending beslisnota's en bijlagen behorende bij Aanpak arbeidsmarktkrapte

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie inzake de antwoorden op eerdere vragen over de aanpak krapte arbeidsmarkt (Kamerstuk 29544-1093)

  Loading data
 6. 6

  Aanpak personeelstekort in de kinderopvang

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data