Agenda van 19 september 2022

Luchtvaart

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op donderdag 6 oktober 2022 van 16.30 tot 22.15 uur over verschillende onderwerpen op het gebied van luchtvaart. Namens het kabinet is minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Armoede- en schuldenbeleid

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert op donderdag 6 oktober 2022 van 13.45 tot 17.45 uur over armoede- en schuldenbeleid. Hiervoor komt minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen naar de Tweede Kamer.

Rondetafelgesprek over de opkoop van vakantieparken

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op woensdag 28 september 2022 van 10.00 tot 11.55 uur een rondetafelgesprek over de opkoop van vakantieparken.

Commissiedebat over ontwikkelingen rondom het coronavirus

Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan op woensdag 28 september 2022 van 13.30 uur tot 18.30 uur in debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt hiervoor naar de Kamer.

Hoe controleert de Tweede Kamer de rijksuitgaven?

Van Prinsjesdag tot Verantwoordingsdag: op verschillende momenten controleert de Tweede Kamer de uitgaven en inkomsten van het kabinet. Volg het parlementaire proces in onderstaande infographic.

Commissiedebat over gasmarkt en leveringszekerheid

Kamerleden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat gaan op donderdag 15 september 2022 van 17.30 tot 21.30 uur in debat over de gasmarkt en leveringszekerheid van aardgas. Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie komt hiervoor naar de Kamer.

Naar boven