Agenda van 27 september 2022

TV Gids

Vragenuur

- uur
Plenair

Harry van der Meijden

- uur
Verhoor
parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Stemmingen

- uur
Plenair

Regeling van werkzaamheden

- uur
Plenair

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering commissie EZK

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Wet Hersteloperatie Toeslagen

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Financiën

Delegatie onderwijscommissie van de Landtag Saksen-Anhalt (o.m. inzake onderwijs en Corona)

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Programma van eisen (PvE) voor de hoofdrailnetconcessie (HRN)

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Commissiedebat jeugdbescherming

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert op donderdag 1 december van 15.30 tot 17.30 uur over jeugdbescherming.

Debat Europese Telecomraad

De commissie voor Digitale Zaken debatteert op woensdag 30 november van 10.00 tot 12.00 uur met minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Alexandra Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) over de Nederlandse positie voor de komende Telecomraad in Brussel, die plaatsvindt op 6 december. Op de agenda staan onder andere de onderhandelingen over de Verordening Artificiële Intelligentie en de Europese digitale identiteit.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport MIRT

Op maandag 28 november 2022 van 10.00 tot 20.00 uur debatteert de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Namens het kabinet zijn minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aanwezig.

Jacht op haas en konijn

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt op 24 november 2022 van 10.00 tot 12.45 uur een rondetafelgesprek over jacht op bejaagbare wilde soorten, zoals haas en konijn.

Commissiedebat over kinderopvang

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert woensdag 16 november van 13.45 tot 17.45 uur over kinderopvang. Hiervoor komt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer.

Hoorzitting over de hoge energieprijzen en het prijsplafond

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat houdt op 10 november 2022 van 10.00 tot 12.00 uur een hoorzitting over de hoge energieprijzen en de invoering van het prijsplafond. Voor de hoorzitting zijn energiebedrijven en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uitgenodigd.

Naar boven