Agenda van 26 september 2022

TV Gids

Frouke Postma-Doornbos

- uur
Verhoor
parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Eelco Eikenaar

- uur
Verhoor
parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Anita Wouters

- uur
Verhoor
parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Verkiezing van een ondervoorzitter

- uur
Constituerende vergadering
tijdelijke commissie Corona

Luchtvaart

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op donderdag 6 oktober 2022 van 16.30 tot 22.15 uur over verschillende onderwerpen op het gebied van luchtvaart. Namens het kabinet is minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Rondetafelgesprek over de opkoop van vakantieparken

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op woensdag 28 september 2022 van 10.00 tot 11.55 uur een rondetafelgesprek over de opkoop van vakantieparken.

Commissiedebat over ontwikkelingen rondom het coronavirus

Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan op woensdag 28 september 2022 van 13.30 uur tot 18.30 uur in debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt hiervoor naar de Kamer.

Hoe controleert de Tweede Kamer de rijksuitgaven?

Van Prinsjesdag tot Verantwoordingsdag: op verschillende momenten controleert de Tweede Kamer de uitgaven en inkomsten van het kabinet. Volg het parlementaire proces in onderstaande infographic.

Commissiedebat over gasmarkt en leveringszekerheid

Kamerleden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat gaan op donderdag 15 september 2022 van 17.30 tot 21.30 uur in debat over de gasmarkt en leveringszekerheid van aardgas. Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie komt hiervoor naar de Kamer.

Commissiedebat over vergunningverlening, toezicht en handhaving

De Kamerleden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteren dinsdag 13 september 2022 van 17.30 uur tot 20.30 uur over het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel). Namens het kabinet voert staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat het woord.

Naar boven