Plenair debat : Tweeminutendebat Herstel en wederopbouw Oekraïne (CD 7/7)

De vergadering is geweest

7 juli 2022
19:55 - 20:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data