Plenair debat : STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

De vergadering is geweest

7 juli 2022
13:02 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmigratie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Coronasteunpakket

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille)

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met het tijdelijk achterwege laten van de rente bij bepaalde hervattingen van de invordering van toeslagschulden (Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden)

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof)

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Tweede incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat informele JBZ-Raad d.d. 3 en 4 februari 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

  Loading data
 15. 15

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen)

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stemmingen over: moties ingediend bij het Hoofdlijnenbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Adoptie

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbitrage, mediation en herstelrecht

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam vervoer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Jeugdbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Medische preventie/Verslavingszorg/drugspreventie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf

  Loading data
 31. 31

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen

  Loading data
 33. 33

  Stemmingen in verband met: Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb)

  Loading data
 34. 34

  Moties ingediend bij de Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel

  Loading data
 36. 36

  Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

  Loading data

  Loading data