Commissievergaderingen

Donderdag 16 september 2021

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the State Duma elections in the Russian Federation, on 19 September 2021

Werkbezoek
Geannuleerd Rusland (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Election of Judges to the European Court of Human Rights hybrid meeting

Werkbezoek
Paris / Hybride (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:45 - 12:30 uur

Rondetafelgesprek MIT

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Relatie met het Verenigd Koninkrijk & Conferentie over de Toekomst van Europa

Technische briefing
Max van der Stoelzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Prorail (via videoverbinding)

Technische briefing
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op het evaluatierapport van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): 'De nieuwe weg van NWO'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Eerste vergadering van de werkgroep Positionering commissie (de vergadering is tot nader orde uitgesteld)

Vergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Voorbereidingsgroep Integraal bereikbaarheidsbeleid (via videoverbinding)

Vergadering
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Max van der Stoelzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Rondetafelgesprek Stroomkabel windpark Schiermonnikoog

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nucleaire Veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:15 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Kindermisbruik en seksueel geweld

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Financiƫn

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag (35871)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure geen onomkeerbare stappen MIT

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering) (35869)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Nucleaire veiligheid, geen doorgang is omgezet in schriftelijk overleg

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:15 - 15:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Verkenning landbouwakkoord (verplaatst naar 14 oktober)

Commissiedebat
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Kennismaking Raad van State (Verplaats naar n.t.b. datum)

Gesprek
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek tot aanbieding petitie over het AOW-AOV-hiaat

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Uithuiszetting weeskinderen door woningcorporaties

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 19:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 21 september 2021 (het CD is verplaatst naar 15 september)

Commissiedebat
(verplaatst)
Naar boven