Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE agenda procedureverg. cie. BuZa 16-9 (LET OP: gewizigd tijdstip aanvang 14.15 uur)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 16 sept

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Activiteiten van de commissie

Details

do 16-09-2021 12.15 - 13.15 Procedurevergadering
di 28-09-2021 17.45 - 20.45 Commissiedebat China
do 30-09-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
ma 04-10-2021 14.00 - 18.00 Notaoverleg Mensenrechten
do 07-10-2021 13.30 - 14.30 Gesprek Kennismaking Nationale ombudsman en Kinderombudsman: De leden Brekelmans, Van der Lee en Agnes Mulder melden zich ter vergadering aan voor deelname aan dit gesprek. De deelname van andere leden wordt via de mail geïnventariseerd.
do 14-10-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 14-10-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
ma 18-10 t/m za 23-10 Werkbezoek Estland, Letland en Litouwen
di 26-10-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Consulaire Zaken 
wo 27-10-2021 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Jezidi's: Suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties inventariseren, op basis van het eerdere voorstel van de VVD-fractie 
do 28-10-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 11-11-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 11-11-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
Week van 16 november 2021: Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
wo 24-11-2021 13.30 - 16.30 Commissiedebat NAVO/OVSE
do 25-11-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 09-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 09-12-2021 17.30 - 20.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken 
do 16-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

Nog te plannen activiteiten commissie: 
- Commissiedebat en (voorafgaand) rondetafelgesprek over Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan: Aangezien de inhoud van de kabinetsbrief d.d. 18 juni 2021 over de toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan inmiddels door de ontwikkelingen deels is achterhaald, wordt het kabinet verzocht de Kamer in een nieuwe brief te informeren over de herziene strategie inzake de toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan, bij voorkeur vóór de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken. Indien de minister dit niet haalbaar acht, ontvangt de commissie graag tijdig een brief van de minister over de planning inzake de toezending van de gevraagde brief. Ter voorbereiding op het nog te plannen commissiedebat over deze brief houdt de commissie een rondetafelgesprek met deskundigen.
- Commissiedebat Artikel 100-bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali (te plannen na ontvangst aanvullende Artikel 100-brief in het najaar)
- Notaoverleg Initiatiefnota Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede
- Gesprek met de ambassadeurs van Estland, Letland en Litouwen: de drie ambassadeurs worden uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 13 oktober a.s.
- Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar, gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld
- Videogesprek met Parlement Mongolië 

Plenaire debatten:
3. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
4
Vaststellen delegatiesamenstelling buitenlands werkbezoek aan Estland, Letland en Litouwen van 18 t/m 22 oktober 2021

Details

De volgende leden hebben zich aangemeld: Brekelmans, Klink, Sjoerdsma, De Roon, Agnes Mulder, Jasper van Dijk, Piri, Kerseboom en Kuzu. 
Besluit: De delegatie wordt vastgesteld. De fractie van GroenLinks ziet af van deelname. De voor deze fractie gereserveerde plaats in de delegatie kan desgewenst worden ingenomen door een vertegenwoordiger van de kleinere fracties.
Noot: Het werkbezoek vindt plaats onder voorbehoud van de coronamaatregelen.
Noot: De delegatie heeft in haar delegatievergadering op 8 september jl. haar wensen voor het programma geformuleerd en tevens besloten de ambassadeurs van Estland, Letland en Litouwen uit te nodigen voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats op woensdag 13 oktober a.s., met aansluitend een delegatievergadering.
6
Kennisagenda 2021-2022
7
Uitnodiging voor de 11e conferentie van het Asia Europe Parlementary Partnership Meeting (ASEP11) op 16 november 2021 (digitaal)
8
Verzoek tot aanbieding manifest 'Nederland, pak de teugels van de toekomst!' van Stichting Stop Ecocide
9
Verzoek Vereniging van Ethiopische Tigreërs in Nederland tot aanbieden petitie over situatie in Tigray
10
Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 mei 2021, over over het oplopende geweld in Israël en Palestina

Te behandelen:

15
24
Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht

Te behandelen:

25
EU-signalering Raad Buitenlandse Zaken 12 juli 2021
33
Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

Details

  1. 2021Z15055 Aan minister Buza - verzoek toestemming ambtelijke ondersteuning werkbezoek Baltische Staten 07-09-2021
  2. 2021Z11137 Aan minister Buza - verzoek reactie brf derde inzake visumaanvraag en VFS global service 18-06-2021
  3. 2021Z12441 Aan minister Buza - feitelijke vragen Kabinetsreactie op Initiatiefnota van het lid van Raan: “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede” 11-06-2021?? 
Noot: Kamerbrief 29521, nr. 423 bevat de reactie van de minister van Defensie op het verzoek van de commissie inzake ontwikkelingen in de Zwarte Zee in het kader van de Nederlandse deelname aan de Britse Carrier Strike Group. Deze brief is op 2-7-2021 ontvangen en behandeld door de commissie Defensie.