Commissiedebat

Raad Algemene Zaken dd 21 september 2021

Commissiedebat: "Raad Algemene Zaken dd 21 september 2021"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 21 september 2021

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken dd 21 september 2021 (agenda nog te ontvangen)
2
Verslag van de Raad Algemene Zaken dd 22 en 23 juli 2021 op 15 juli. (nog te ontvangen)