Commissiedebat : Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten

De vergadering is geweest

16 september 2021
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F. Boulakjar (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang actieplan studentenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Herhaalmeting woonwagenstandplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over het beleid van de gemeente Beuningen ten aanzien van permanente bewoning op vakantiepark 'de Groene Heuvels'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken actie-agenda vakantieparken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek, gedaan tijdens het VAO Inburgering en Integratie van 6 maart 2019, over het beleid en de rechten van arbeidsmigranten omtrent huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift brief aan gemeenten over het beleidskader gemeentelijk standplaatsenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Actie-agenda vakantieparken 2018-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoek naar permanente bewoning van vakantieparken

  Te behandelen:

  Loading data