Woensdag 13 januari

09:30 - 12:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal
09:30 - 12:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natuur (wordt uitgesteld tot na 19 januari 2021)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00 uur

Binnenlandse Zaken

Technische briefing door CTIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (per videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op verzoek commissie over vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en uitzending Reporter Radio

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 11:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
10:15 - 13:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

mbo en praktijkonderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Technische briefing door AIVD en MIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (29924-204) (verplaatst naar 20 januari 2021)

Technische briefing
tot 12:00 uur

Europese Zaken

Politieke dialoog over gezamenlijke COVID-19-responsmaatregelen

Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie
13:00 - 13:30 uur

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Vondelingkamer
14:00 - 18:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie - 35240 (wordt verplaatst tot na het kerstreces)

Notaoverleg
14:00 - 18:00 uur

Binnenlandse Zaken

Woningwet

Wetgevingsoverleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Herijking Wgp-maximumprijzen per 1 april 2021 en aanbieding ontwerpregeling

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels met betrekking tot de veiligheid van attractie- en speeltoestellen (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2021) (TK 35570-XVI-176)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Evaluatie Wet dieren

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek op korte termijn inplannen van een WGO over wetsvoorstel wet taakstrafverbod (35528)

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Voortgang internationaal cultuurbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:30 uur

Justitie en Veiligheid

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad (videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer  (besloten)
14:00 - 15:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Adviesrapport-Weckhuysen ‘Het rolling-grantfonds. Kloppend hart voor ongebonden onderzoek’ (videoconferentie)

Technische briefing
Troelstrazaal
14:00 - 15:00 uur

Contactgroep Verenigde Staten

Afscheidsgesprek met Amerikaans ambassadeur Hoekstra (via videoverbinding)

Gesprek
Rommekamer  (besloten)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van deel IV van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47) (35638)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35678)

Inbreng feitelijke vragen
14:30 - 15:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
tot 14:30 uur

Europese Zaken

[E-MAILPRROCEDURE] EUZA - Voorstel om het AO Raad Algemene Zaken van 21 januari om te zetten in een SO met inbrengtermijn a.s. vrijdagmiddag 15 januari (svp reageren voor vandaag 14.30 uur)

E-mailprocedure
14:45 - 15:15 uur

Justitie en Veiligheid

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad (videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer  (besloten)
16:00 - 17:00 uur

Financiën

Presentatie Studiegroep mogelijke Verdragswijziging mandaat ECB (wordt tot nader order uitgesteld)

Technische briefing

Periode

tot Toepassen