Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie Koninkrijksrelaties wo. 13 januari 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Commissie Koninkrijksrelaties woensdag 13 januari

Agendapunten

1
Vraag van de voorzitter van de commissie betreffende het omzetten van de reeds geplande algemeen overleggen op 19 en 21 januari 2021 in schriftelijke overleggen

Details

Besluit: de commissie besluit, naar aanleiding van de oproep van het Presidium aan de commissies om zeer terughoudend te zijn met het houden van fysieke commissie-activiteiten en de recente corona-ontwikkelingen, de reeds geplande algemeen overleggen op 19 en 21 januari om te zetten in schriftelijke overleggen. Daarbij wordt het kabinet verzocht uiterlijk donderdag 28 januari 2021 de beantwoording aan de Kamer aan te bieden.
2
Brievenlijst
15
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35650-IV)

Te behandelen:

26
Onderzoek Ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector in Caribisch Nederland door Wageningen University & Research
27
Stand van zaken Kennisagenda en onderzoeksbudget 2020
28
Rondvraagpunt van het lid Van Dam om de brief over het financiële steunpakket aan Sint Maarten (zie agendapunt 23) te agenderen voor het AO Gevangeniswezen Sint Maarten en daarmee het overleg te verbreden naar een overleg over Sint Maarten in bredere zin

Te behandelen:

29
Planning komende procedurevergadering van de commissie Koninkrijksrelaties

Details

Besluit: Procedurevergadering (digitaal) plannen op woensdag 3 februari van 13.00-13.30 uur.