Technische briefing

Technische briefing door CTIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (per videoverbinding)

Technische briefing: "Technische briefing door CTIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (per videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 d.d. 13 januari 2021 (per videoverbinding)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie CTIVD op brief minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (29924-204)