Commissievergaderingen

Woensdag 16 december 2020

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Ruimtevaart en Innovatie (omgezet in inbreng schriftelijk overleg d.d. 11 januari 2021)

Notaoverleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Uitstel commissie-activiteiten tot na 19 januari 2021

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:15 - 10:45 uur

Gesprek met de voorzitter van de stuurgroep Binnenhof

Gesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:45 - 11:00 uur

Petitie Varkens in Nood tegen gebruik van mestkelders in vee-industrie

Petitie
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:45 - 11:00 uur

Petitie Varkens in Nood tegen gebruik van mestkelders in vee-industrie (wordt tot nader order uitgesteld)

Petitie
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met de Voorzitter van het Presidium en de voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie

Gesprek
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 15:30 uur

Luchtvaart - is tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toezending uitvoeringstoets concept-wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen (29325-125)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet vrom BES in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 12:15 - 16:15 uur

Luchtvaart - is tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Arbeidsmigratie (wordt verplaatst tot na kerstreces)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Hoorzitting Gemeentelijke herindelingen (Hoorzitting is geannuleerd)

Hoorzitting
Geannuleerd

Financiƫn

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Instelling Commissie Draagkracht

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Mijnbouw/Groningen (omgezet in een schriftelijk overleg op 17 december 2020)

Notaoverleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek om uitleg van de lockdown regels en wat dit betekent voor de bestrijding van het coronavirus

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Realisatie eenmalig en tijdelijk vuurwerkverbod

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag (31322-420)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

Relatie met Suriname (uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (uitgesteld tot 13 januari 13.00 - 13.30)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 23:00 uur

Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (TK-35654) (Het wetsvoorstel zal plenair worden behandeld op donderdag 17 december 2020)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:30 - 22:30 uur

MH-17 (uitgesteld tot nader te bepalen datum)

Algemeen overleg
(verplaatst)
Naar boven