Woensdag 16 december

09:30 - 13:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Ruimtevaart en Innovatie (omgezet in inbreng schriftelijk overleg d.d. 11 januari 2021)

Notaoverleg
10:00 - 11:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
10:00 - 13:00 uur

Europese Zaken

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
tot 10:00 uur

Justitie en Veiligheid

Uitstel commissie-activiteiten tot na 19 januari 2021

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 11:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
10:15 - 10:45 uur

Binnenlandse Zaken

Gesprek met de voorzitter van de stuurgroep Binnenhof

Gesprek
Troelstrazaal
10:15 - 13:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
10:45 - 11:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Petitie Varkens in Nood tegen gebruik van mestkelders in vee-industrie (wordt tot nader order uitgesteld)

Petitie
11:00 - 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

Gesprek met de Voorzitter van het Presidium en de voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie

Gesprek
Troelstrazaal
11:15 - 12:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
11:30 - 15:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtvaart - is tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus

Algemeen overleg
12:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toezending uitvoeringstoets concept-wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen (29325-125)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Wet vrom BES in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:15 - 16:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtvaart - is tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus

Algemeen overleg
13:30 - 17:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsmigratie (wordt verplaatst tot na kerstreces)

Algemeen overleg
14:00 - 16:30 uur

Binnenlandse Zaken

Hoorzitting Gemeentelijke herindelingen (Hoorzitting is geannuleerd)

Hoorzitting
Geannuleerd
tot 14:00 uur

Financiƫn

Instelling Commissie Draagkracht

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 18:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen (omgezet in een schriftelijk overleg op 17 december 2020)

Notaoverleg
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
tot 15:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek om uitleg van de lockdown regels en wat dit betekent voor de bestrijding van het coronavirus

E-mailprocedure
tot 15:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Realisatie eenmalig en tijdelijk vuurwerkverbod

Inbreng schriftelijk overleg
tot 16:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag (31322-420)

Inbreng schriftelijk overleg
16:30 - 19:00 uur

Buitenlandse Zaken

Relatie met Suriname (uitgesteld)

Algemeen overleg
16:30 - 17:00 uur

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (uitgesteld tot 13 januari 13.00 - 13.30)

Procedurevergadering
19:00 - 23:00 uur

Binnenlandse Zaken

Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (TK-35654) (Het wetsvoorstel zal plenair worden behandeld op donderdag 17 december 2020)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd
19:30 - 22:30 uur

Buitenlandse Zaken

MH-17 (uitgesteld tot nader te bepalen datum)

Algemeen overleg

Periode

tot Toepassen