Algemeen overleg

MH-17 (uitgesteld tot nader te bepalen datum)

Algemeen overleg: "MH-17 (uitgesteld tot nader te bepalen datum)"Deze vergadering is verplaatst naar 20 januari 2021

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene convocatie uitstel algemeen overleg MH-17