Commissievergaderingen

Woensdag 15 april 2020

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 09:15 - 10:15 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisatie

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020 (het AO is geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Evaluatie Bibliotheken (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) TK-35431

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Technische briefing door de EerstelijnsPartners over gegevensuitwisseling in de eerstelijnszorg (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Mijnbouw/Groningen

Inbreng schriftelijk overleg

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Besluitvorming over Lelystad Airport en Reactie op verzoek commissie over een second opinion stikstofaddendum van juni 2014 bij de MER 2014 (Lelystad Airport)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om schriftelijk overleg te voeren over de brief Versoepeling voorwaarden afstandsonderwijs inburgering

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) een schriftelijk overleg te voeren over de brief minister van LNV over de resultaten van de evaluatie van de pilot met de Mobiele Dodings Unit en over de waterverstrekking voor vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren (Kamerstuk 33835, nr. 157),

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wetgingsoverleg over het wetsvoorstel Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Kamerstuk 35153) op maandag 20 april van 10.00 tot uiterlijk 13.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verduurzaming luchtvaart - datum gewijzigd in 21 april 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Mijnbouw/Groningen (omgezet naar schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Staatsdeelnemingen (Tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nationale veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand en corona gerelateerde maatregelen in het gevangeniswezen en de rechtspraak

Inbreng schriftelijk overleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Kwaliteitszorg (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 - Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten (Kamerstuk 35433).

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken (inbrengdatum verplaatst naar 16 april)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van het lid Van Weyenberg (D66) over de behandeling van de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35 216)

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Verduurzaming luchtvaart (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van de leden Van der Graaf (CU) en Van der Molen (CDA) om het (nog niet ingeplande) AO Bevolkingsdaling en Krimp om te zetten in een SO, met als inbrengdatum donderdag 14 mei 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Van Gent (VVD) om een SO Democratie, kiesrecht en desinformatie aan te vragen als vervanging van de uitgesteld AO’s:-Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen-Kiesrecht-Desinformatie en digitale inmengingHet deel ‘gemeenschappelijke regelingen’ van het eerstgenoemde AO zou op een later moment, niet voor dit SO, geagendeerd kunnen worden. Als inbrengdatum wordt donderdag 14 mei om 14.00 uur voorgesteld, onder het voorbehoud dat de toegezegde notitie n.a.v. de motie Middendorp cs op 1 mei a.s. verschenen is

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer (Tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Gesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-mailprocedure] Voorstel GL en D66 voor een technische briefing over de corona-app

E-mailprocedure
(besloten)
Naar boven