Inbreng schriftelijk overleg

Nationale veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg: "Nationale veiligheid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg over Nationale veiligheid op 15 april 2020

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

6
Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht ‘Criminele Telegramgroepen jagen op namen en adressen agenten’

Te behandelen:

9
Informatie of met de gedeeltelijke opschorting van de toepassing van de e-screener Nederland nog voldoet aan verplichtingen van de EU Richtlijn inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Te behandelen:

Gerelateerde zaken