E-mailprocedure

Wetgingsoverleg over het wetsvoorstel Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Kamerstuk 35153) op maandag 20 april van 10.00 tot uiterlijk 13.00 uur

E-mailprocedure: " Wetgingsoverleg over het wetsvoorstel Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Kamerstuk 35153) op maandag 20 april van 10.00 tot uiterlijk 13.00 uur"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure cie EZK van 15 april 2020 inzake Wetgingsoverleg over het wetsvoorstel Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Kamerstuk 35153) op maandag 20 april van 10.00 tot uiterlijk 13.00 uur

Agendapunten