Inbreng schriftelijk overleg : Gesubsidieerde rechtsbijstand en corona gerelateerde maatregelen in het gevangeniswezen en de rechtspraak

De vergadering is geweest

15 april 2020
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Maatregelen aanpak coronavirus in justitiële inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken coronamaatregelen tenuitvoerlegging straffen en maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat in het NRC verscheen op 13 januari 2020 getiteld 'Achmea werd voorgetrokken bij omstreden proef met rechtshulp’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Financiële maatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ten behoeve van de continuïteit van forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken coronamaatregelen Rechtspraak en Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de actiegroep registertolken en -vertalers over coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift brief aan NOvA inzake extra steunmaatregelen voor sociaal advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Externe validatie aannames bij doorrekening contourenbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de situaties voor medewerkers en justitiabelen die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data