Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

De vergadering is geannuleerd

15 april 2020
13:00 - 13:30 uur

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitstel toezending kabinetsappreciatie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over Isla-raffinaderij en verbeteren mensenrechten betrokkenen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken moties begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toetsingskaders liquiditeitssteun Sint Maarten en verlenging garantie rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage Groeiakkoord Curaçao, 3e kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsappreciatie afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de brief van VluchtelingenWerk Nederland over de aanvraagprocedure om bescherming van migranten op Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vervolg stand van zaken bancaire dienstverlening BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang programma BES(t) 4 kids: goede en betaalbare kinderopvang en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over de IPKO-reis januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data