Woensdag 18 december

09:30 - 11:45 uur

Koninkrijksrelaties

Rechtshandhaving Caribisch deel Koninkrijk

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal
09:30 - 13:30 uur

Buitenlandse Zaken

Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Zeden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Totstandkoming van het Interim Akkoord met Shell en ExxonMobil

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Digitalisering in het funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 13:00 uur

Financiën

Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders (Verplaatst; nieuwe datum nog niet bekend)

Algemeen overleg
10:15 - 11:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:15 - 11:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering (verplaatst naar 11.30 uur i.v.m. plenaire overlap)

Procedurevergadering
10:30 - 11:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Totstandkoming van het Interim Akkoord met Shell en ExxonMobil (verplaatst naar 18 december 10.00 uur)

Technische briefing
11:15 - 12:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering (Let op: afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:00 - 17:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stikstofproblematiek

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:00 - 13:15 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aandacht voor armoede in Nederland

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:00 - 13:30 uur

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
13:00 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 17:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
13:30 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering (gewijzigde datum)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
14:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Maatschappelijke opvang (verplaatst naar 19 december 2019)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Financiën

Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Financiën

Jaarplan 2020 Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 17:00 uur

Defensie

Project Verwerving F-35 (wordt verplaatst naar 2020)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Reactie op de motie van Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 35000-VII-19) (TK 32315-13)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie) - 33506-40

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zwangerschap en geboorte

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 18:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Verkeersveiligheid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
14:30 - 15:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Totstandkoming van het Interim Akkoord met Shell en ExxonMobil (verplaatst naar 18 december 10.00 uur)

Technische briefing
16:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Werkgroep conferentie rechtsstaat

Gesprek
Klompezaal  (besloten)

Periode

tot Toepassen