Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 18 december 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie inzake actie bericht 'Particulier DNA als nieuwe oplossing voor cold cases'
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 18 december 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van minister J&V inzake het verrichten van hetzelfde werk van beroepsbrandweermensen en vrijwilligers
Brief lid / fractie
Download Verzoek doorschuiven brieven inzake e-screener naar begin 2020

Deelnemers


Agendapunten

5
Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Te behandelen:

6
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten