Algemeen overleg

Zwangerschap en geboorte

Algemeen overleg: "Zwangerschap en geboorte"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 8e Herziene convocatie algemeen overleg Zwangerschap en geboorte - 18 december 2019 - 14.00-18.00 uur - agendapunten toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 december 2019, over Zwangerschap en geboorte

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

8
Reactie op verzoek commissie over de petitie van FNV Zorg en Welzijn Betere inzake vergoeding van wachtdiensten in de kraamzorg alsmede reactie op artikel Zorgvisie.nl d.d. 17 juni 2019 "Kraamzorg zit vast in vicieuze cirkel"

Te behandelen:

Gerelateerde zaken