Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 18 december
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 18 december

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Reactie Gemeente Mill & Sint Hubert m.b.t. behandeling wetsvoorstel over invoering van vrachtwagenheffing en tevens uitnodiging voor werkbezoek
3
Uitnodiging voor werkbezoek ‘Bodemdaling in bebouwd gebied' (vrijdag 21 februari 2020)
4
Verzoek We-all-wheel om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over micromobiliteit
7
Aankondiging: vanmiddag start de inventarisatie van voorstellen voor de kennisagenda 2020 van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Te behandelen:

38
Geplande commissieactiviteiten

Details

17-12-2019 13.30 - 13.45 Petitie Aandacht voor verkeersmentaliteit
18-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid NB tot nader order uitgesteld
16-01-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
22-01-2020 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Mobiliteitsfonds*
29-01-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden
30-01-2020 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
12-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
13-02-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor*
18-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Veiligheidssituatie grondafhandeling op Schiphol
19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg PFAS
20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele EU-Raad Maritieme zaken 10-11 maart 2020*
03-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020
25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*
15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart
16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
23-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
14-05-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Maritiem
27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*
28-05-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
10-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*
17-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
18-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water
18-06-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
25-06-2020 12.30 - 17.30 Algemeen overleg MIRT

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
39
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
16. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
54. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
70. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019

Dertigledendebatten
18. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
22. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
29. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
32. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
59. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
74. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
79. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
Ntb. Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019

NB: Het lid Laçin (SP) heeft het dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot afgevoerd van de agenda.

VAO's/VSO's
VAO Externe veiligheid
 
40
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden
3. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
Op 11-09-2019 aangemeld voor plenaire behandeling NB: de Europese commissie voert in dit kader een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland
4. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
Op 02-10-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht, 05-07-2019, 35248
Op 06-11-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
6. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
Op 11-12-2019 heeft de Kamer de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen
7. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
8. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
44
Voorstel van het lid Laçin (SP) om de minister te verzoeken om schriftelijk te reageren hoe de motie van het lid Laçin c.s. over uiterlijk op 1 juli 2020 een landelijk verbod op het varend ontgassen (Kamerstuk 31409, nr. 263) zal worden uitgevoerd.

Te behandelen: