Donderdag 19 november

00:01 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - 66th Annual Session online meeting

Werkbezoek
On-line  (besloten)
00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee

PA UfM - virtuele UfM High-Level conferentie

Werkbezoek
On-line  (besloten)
09:30 - 11:30 uur

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Openbaar verhoor dhr. Boereboom

Verhoor
10:00 - 12:00 uur

Financiën

Exportkredietverzekering

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 14:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

Notaoverleg
Troelstrazaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OJCS-Raad van 30/11- 1/12

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Rondetafelgesprek inzake rapporteurschap AVG

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Oude zaal
10:00 - 11:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Ophoging EU-brede 2030 doelstelling klimaat (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
10:30 - 12:30 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Handelsbetrekkingen Afrika

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
12:00 - 12:45 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
12:00 - 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Werkbezoek aan de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer

Werkbezoek
Locatie B67
13:00 - 17:00 uur

Financiën

Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:00 - 13:45 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Planbureau voor de Leefomgeving over de tussentijdse evaluatie van Regionale Energiestrategieën (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer
13:00 - 16:00 uur

Financiën

Belastingontwijking (Verplaatst naar 10 december 2020)

Algemeen overleg
13:30 - 15:30 uur

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Openbaar verhoor mw. Van Tuyll

Verhoor
Enquêtezaal
tot 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Pakistan via Turkije

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging Tijdelijke wet Groningen i.v.m. versterking van gebouwen provincie Groningen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoeken inkoop en aanbesteden in het sociaal domein (34477-74)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:45 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (TK 32127-241)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Aanvullende maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing in verband met covid-19 (TK 35590-22)

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 18:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Variawet hoger onderwijs

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
14:30 - 20:00 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Bijeenkomst TCU

Vergadering
Geannuleerd
16:30 - 18:30 uur

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Openbaar verhoor mw. Mulder

Verhoor
Enquêtezaal
17:30 - 18:30 uur

Financiën

Openbare toelichting door de heer Alex Brenninkmeijer op het Jaarverslag 2019 van de Europese Rekenkamer

Technische briefing
Troelstrazaal
18:00 - 21:30 uur

Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605) (verplaatst naar 18.15 uur)

Wetgevingsoverleg
18:15 - 21:45 uur

Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605)

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen