Commissievergaderingen

Donderdag 8 maart 2018

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Voorbereidingswerkgroep "Veranderende arbeidsmarkt"

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:45 uur

Politie-ICT

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Voedsel

Vergadering
Donkerkamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Tweede voortgangsrapportage regelluwe scholen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

EU-voorstel Plastic strategie

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Innovatie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie op definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+ (TK 26643-519)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Aanvullende briefing door het RIVM over het rapport 'PAS Monitoringsrapportage Stikstof: Stand van zaken 2016'

Technische briefing
Klompezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Instituut Politieke Wetenschap i.h.k.v. keuzevak "Nederland en de Europese Unie" d.d. 8 maart 2018

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Positie van gemeenteraadsleden, werkdruk en ondersteuning

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Drones

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderzoek rulings met internationaal karakter

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet bekostiging financieel toezicht 2019

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Transparantie rond de eindejaarsmarges

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Natuur

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie Wet financiering politieke partijen (TK 32752-50)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van het lid Snels (GL) hoorzitting met RvC-voorzitter ING

E-mailprocedure
(besloten)
Naar boven