Algemeen overleg

Natuur

Algemeen overleg: "Natuur"Deze vergadering is geweest
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 6 MINUTEN

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 maart 2018, over natuur
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Natuur op 8 maart 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Uitvoering van de motie van de leden Rudmer Heerema en Geurts over het overdragen aan de provincie Flevoland van het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen (Kamerstuk 32 563, nr. 58)

Te behandelen:

17
Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het bericht ‘Weidevogels in Nederland kunnen met juiste maatregelen worden gered’

Te behandelen:

18
19
Uitvoering motie van het lid De Groot over de rol, positie, bestuurlijke inbedding en financiering van de OBN, NEM en de NDFF (Kamerstuk 32670-125)

Te behandelen:

22
Reactie op verzoek van commissie om commentaar op een brief van de Dierenbescherming over het rapport ‘Kruidenmengsels of saladebuffetten: maatregel om ganzenschade te beperken en biodiversiteit te stimuleren?’

Te behandelen: