Rondetafelgesprek

Politie-ICT

Rondetafelgesprek: "Politie-ICT"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek over Politie-ICT op 8 maart 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Volgens onderstaand schema:

Details

           Blok 1: Politieorganisaties (10.00 tot 10.45 uur)
 • dhr. D.G.T.M. Heerschop, lid korpsleiding/Chief Information Officer van de politie
 • dhr. J.H. Veefkind, Directeur ICT/Chief Technology Officer politie
 • mw. M. Barendse, politiechef Midden-Nederland 
   
  Blok 2: Toezicht op ICT (10.45 tot 11.30 uur)
 • dhr. T. Rodrigues, voorzitter van de Reviewboard ICT
 • dhr. J.R. den Besten, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad politie
 • dhr. P. Kivits, managing partner Gartner Nederland BV 
   
  Blok 3: Ervaringsdeskundigen (11.30 – 12.15 uur)
 • dhr. G. van de Kamp, voorzitter van de Algemeen Christelijke Politiebond
 • dhr. W. Liekens, directeur politionele informatie & ICT, Federale Politie België 
   
  Blok 4: Wetenschap (12.15 – 12.45 uur)
 • w. J.E.J. Prins, voorzitter van de Wetenschappelijke
5
Position paper Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie t.b.v. rondetafelgesprek Politie-ICT op 8 maart 2018

Te behandelen: