Agendapunten

 1. Volgens onderstaand schema:

             Blok 1: Politieorganisaties (10.00 tot 10.45 uur)
  • dhr. D.G.T.M. Heerschop, lid korpsleiding/Chief Information Officer van de politie
  • dhr. J.H. Veefkind, Directeur ICT/Chief Technology Officer politie
  • mw. M. Barendse, politiechef Midden-Nederland 
    
   Blok 2: Toezicht op ICT (10.45 tot 11.30 uur)
  • dhr. T. Rodrigues, voorzitter van de Reviewboard ICT
  • dhr. J.R. den Besten, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad politie
  • dhr. P. Kivits, managing partner Gartner Nederland BV 
    
   Blok 3: Ervaringsdeskundigen (11.30 – 12.15 uur)
  • dhr. G. van de Kamp, voorzitter van de Algemeen Christelijke Politiebond
  • dhr. W. Liekens, directeur politionele informatie & ICT, Federale Politie België 
    
   Blok 4: Wetenschap (12.15 – 12.45 uur)
  • w. J.E.J. Prins, voorzitter van de Wetenschappelijke
 2. Position paper D. Heerschop t.b.v. rondetafelgesprek Politie-ICT op 8 maart 2018

  Te behandelen:

 3. Position paper K. Veefkind t.b.v. rondetafelgesprek Politie-ICT op 8 maart 2018

  Te behandelen:

 4. Position paper M. Barendse t.b.v. rondetafelgesprek Politie-ICT op 8 maart 2018

  Te behandelen:

 5. Position paper Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie t.b.v. rondetafelgesprek Politie-ICT op 8 maart 2018

  Te behandelen:

 6. Position paper COR t.b.v. rondetafelgesprek Politie-ICT op 8 maart 2018

  Te behandelen:

 7. Position paper Gartner Nederland t.b.v. rondetafelgesprek Politie-ICT op 8 maart 2018

  Te behandelen:

 8. Position paper Politievakbond ACP t.b.v. rondetafelgesprek Politie-ICT op 8 maart 2018.

  Te behandelen:

 9. Position paper Federale Politie t.b.v. rondetafelgesprek Politie-ICT op 8 maart 2018

  Te behandelen:

 10. Position paper WRR t.b.v. rondetafelgesprek over Politie-ICT op 8 maart 2018

  Te behandelen: