Rondetafelgesprek

Drones

Rondetafelgesprek: "Drones"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Drones d.d. 8 maart

Deelnemers


Agendapunten

1
Programma:

Details

Blok 1: Juridisch kader (nationaal en Europees) (14:00-15:00)
Wat is het huidige en toekomstige (EASA-verordening) juridische en regelgevende kader voor het gebruik van drones, o.a. in relatie tot veiligheid, handhaving en privacy?
 • Mireille Lokhorst-Melchers, Nationale Politie, Afdeling Luchtvaart
 • Majoor Jan Hazes, Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA)
 • Peter Blok, hoogleraar rechten en privacy, Universiteit van Utrecht
 • Arjen Frentz, manager beleid, plv. directeur Vewin
 • Gert Kruiswijk, senior inspecteur Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 
Blok 2: Luchtvaartsector (15:00-16:00)
Wat zijn de ervaringen met drones van Nederlandse vliegvelden en piloten in de commerciële luchtvaart? Waar liggen de kansen en waar liggen de bedreigingen?
 • Vertegenwoordiger Amsterdam Airport Schiphol, afgemeld
 • Hans-Peter Spies, manager Regional Unit Eelde en Beek (en verkeersleider) LVNL
 • Onno de Jong, Groningen Airport Eelde
 • Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en voorzitter van de Veiligheidsregio Twente
 • Jeffry Aenmey, drones specialist Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV)
 
Blok 3: Innovatie, testlocaties en projecten (nationaal en Europees) (16:00-17:00)
Nederland kent enkele dronetestcentra, al dan niet gelegen bij (voormalige) vliegvelden. Wat zijn daar de ervaringen en de uitdagingen?
 • Onno de Jong, voorzitter DroneHub GAE (kennis-, innovatie- en ontwikkelcentrum Groningen)
 • Robert Jonker, Dutch Drone Platform
 • Marc Sandelowsky, Space 53 (kennis- en innovatiecentrum Twente)
 • Lennard Verhoeff, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)
 • Edwin Kluiters, senior projectmanager TNO
 • Ernst Thijsen, directeur Height Tech (drone innovatie)
 
Blok 4: Praktijk (particulier en zakelijk) (17:00-18:00)
Hoe ervaren actoren in de praktijk de huidige wetgeving omtrent het gebruik van drones en tegen welke praktische en juridische problemen lopen zij aan in de dagelijkse praktijk?
 • Rob van Nieuwland, voorzitter branchevereniging DARPAS
 • Coen de Jong, freelance filmer
 • Stephan van Vuren, Aerial Pro (advies en software-oplossingen voor prof/part. drone operators)
 • Wiebe de Jager, Dronewatch (website, forum en diensten m.b.t. luchtfotografie en -film)
 • Nico Nijenhuis, Clear Flight Solutions (ontwikkelaar Robirds)
2
Position papers:

Te behandelen: