Algemeen overleg

Innovatie

Algemeen overleg: "Innovatie"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 maart 2018, over Innovatie
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Innovatie 8 maart 2018, 10.00-13.00 uur; agendapunten toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Analyse met betrekking tot het bereiken van de 2,5%-doelstelling voor R&D en het centraler stellen van maatschappelijke uitdagingen in het topsectorenbeleid

Te behandelen:

15
Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 mei 2017, over het rapport van het Rathenau Instituut inzake de bescherming van publieke belangen in de deeleconomie

Te behandelen: