Algemeen overleg : Innovatie

De vergadering is geweest

8 maart 2018
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.C.G. Keijzer
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Nationale Iconen 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toekomst onderzoek nanotechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie Technologiestichting STW 2011-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport evaluatie toegepaste onderzoeksorganisaties TO2

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Analyse met betrekking tot het bereiken van de 2,5%-doelstelling voor R&D en het centraler stellen van maatschappelijke uitdagingen in het topsectorenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eindrapport evaluatie van de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken Brainport Actieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie Topsectorenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  De fundamentele kennisbasis metrologie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afsluitende brief inzake programma toekomstbestendige wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitkomsten van de tweede tender van de regeling Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie op het rapport ‘Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles’ van het CPB

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 mei 2017, over het rapport van het Rathenau Instituut inzake de bescherming van publieke belangen in de deeleconomie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  De fundamentele kennisbasis van de metrologie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Implementatieagenda Smart Industry

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Impuls voor toegepast onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Evaluatie rijkscofinancieringsregeling Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2007-2013

  Te behandelen:

  Loading data