Rondetafelgesprek

Positie van gemeenteraadsleden, werkdruk en ondersteuning

Rondetafelgesprek: "Positie van gemeenteraadsleden, werkdruk en ondersteuning"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie rondetafelgesprek Positie van gemeenteraadsleden, werkdruk en ondersteuning d.d. 8 maart 2018

Agendapunten

1
Programma Rondetafelgesprek inzake Positie van gemeenteraadsleden, werkdruk en ondersteuning

Details

Blok 1 Gevolgen positie en werkdruk decentralisaties (van 14.00-14.45 uur)
 • VNG, dhr. Lievense
 • Raadslid.Nu, dhr. Den Boer
 • Vereniging van Griffiers, mevr. Wiggers
 • Raad in Beraad, mevr. Van Bruggen
 • Nederlands genootschap van burgemeesters, mevr. Spies
 • Wethoudersvereniging, dhr. Groot Wesseldijk
   
  Blok 2 Gevolgen positie en werkdruk samenwerkingsverbanden (van 14.45-15.30 uur)
 • Bestuurs- en/of staatsrechtdeskundigen, dhr. Nehmelman (Universiteit Utrecht) en dhr. Van Ostaaijen (Universiteit Tilburg)
 • Raad voor openbaar bestuur, dhr. Schoenmaker
 • Voorzitter van een samenwerkingsverband, dhr. Verheij
   
  Blok 3 Werkdruk, ondersteuning en professionalisering (15.30-16.15 uur)
 • Raadslid uit grote gemeente, dhr. Pekema en mevr. Van der Werf
 • Raadslid uit kleinere gemeente, mevr. Cnossen
 • Een burgemeester, dhr. Verhoeve
 • Een griffier, mevr. Hulspas
2
Position papers Rondetafelgesprek inzake Positie van gemeenteraadsleden, werkdruk en ondersteuning

Te behandelen:

3
Reader ten behoeve van het rondetafelgesprek positie van gemeenteraadsleden, werkdruk en ondersteuning d.d. 8 maart 2018