Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 8-3-2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 8-3-2018
Brief lid / fractie
Download Voorstel Rondetafelgesprek Internationale samenwerking
Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc. openstaand 180222
Brief commissie
Download Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Terugkoppeling uit overleg commissievoorzitters

Details

  • Verankering rol commissievoorzitter bij Versterking Kennispositie Kamer in RvO
  • Constitutionele toetsing bij wetsvoorstellen en initiatiefwetsvoorstellen
  • Lijst met (dertig-leden)debatten
Besluit: aangehouden tot volgende procedurevergadering.
2
Brievenlijst
6
Aanbieding sectoradvies audiovisueel 'Zicht op zo veel meer' van Raad voor Cultuur
7
Aanbieding sectoradvies theater 'Over grenzen' van Raad voor Cultuur
8
Opzet inzake rondetafelgesprek over arbeidsmarktpositie in de cultuursector

Details

Naar verwachting ontvangt de Kamer a.s. maandag de cultuurvisiebrief van de minister. De opzet inzake rondetafelgesprek over arbeidsmarktpositie in de cultuursector volgt binnenkort.
9
Aanbieding publicatie 'Feiten & Cijfers' over beleid voor excellente wetenschap van Rathenau Instituut
10
Regelluwe scholen
18
Reactie op verzoek commissie over de resultaten van het gesprek met de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman over de stand van zaken rondom de informatievoorziening en het invorderingsproces van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Te behandelen:

36
Vervolg-AO Leraren

Details

Besloten wordt de duur van het vervolg-AO Leraren uit te breiden van drie naar vier uur. Het verloop/de uitloop van het AO wordt van vele kanten belicht, en kan desgewenst in een volgende vergadering bij een bespreking van de werkwijze van de commissie nogmaals aan de orde worden gesteld.
37
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

38
Debatten op OCW-terrein

Details

10. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Sjoerdsma) (minister OCW, minister J&V, staatssecretaris SZW)
22. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (minister OCW en minister SZW)
24. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs”(Futselaar) (minister OCW)
29. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister OCW)
39
Dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

12. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (minister OCW)
15. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (minister BVO en Media)
16. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (minister BVO en Media)
51. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (minister OCW)
68. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (minister BVO en Media)