Commissievergaderingen

Woensdag 7 februari 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Onderzoeksrapport IBTD over informatieverstrekking door de Belastingdienst aan de rechter

Gesprek
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Ministerie van SZW en UWV - Het proces van het verzamelen van gegevens door UWV

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Armeense minister van Buitenlandse Zaken, de heer Mirzoyan

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 11:30 - 12:45 uur

Handhavingsbeleid bij de Belastingdienst

Technische briefing
Klompézaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep Uitvoering motie-Van der Lee/Grinwis over het planbureau verzoeken om klimaat integraal mee te nemen in de houdbaarheidsanalyse

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Spoorveiligheid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel voor verschillende maatregelen tegen bijtincidenten door honden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nederlandse inzet in de Sahelregio

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Integraal plan om statushouders te faciliteren in de zorg te gaan werken

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven (is verplaatst naar 15 februari 2024 vanwege de begrotingsbehandeling J&V)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 15:45 - 15:55 uur

Aanbieding van het rapport 'AI- & Algoritmerisico's Nederland door de Autoriteit Persoonsgegevens in de Statenpassage

Gesprek

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek met de toezichthouders van het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024 (januari 2024)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek namens PostCovidNL en andere patiëntenorganisaties/actiegroepen om petitie aan te bieden op a.s. dinsdag 13 februari 2024

E-mailprocedure
(besloten)