Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 7 februari 2024

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering (i.e. 6 februari 2024) worden ingediend.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren.

 3. 3

  Brievenlijst organisaties.

 4. 4

  Uitvoering van verordening (EU) 2022/1925 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2022 over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector, en tot wijziging van Richtlijnen (EU) 2019/1937 en (EU) 2020/1828 (Uitvoeringswet digitalemarktenverordening)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Staat van de Digitale Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op een email over het functioneren van de Autoriteit Persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Start uitvoering Digital Travel Credential (DTC) pilot

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn) (Kamerstuk 36382)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing inzake Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag Formele Telecomraad 5 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  EU-voorstellen pakket over AI en kwantum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen in de periode van 18 januari 2024 tot en met 1 februari 2024.

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek om suggesties voor beleidsthema's V-100.

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht van geplande activiteiten commissie Digitale Zaken

  Besluit: ter informatie. 

  wo 07-02-2024 15.45 - 15.55 uur Gesprek Aanbieding van het rapport 'AI- & Algoritmerisico's Nederland door de Autoriteit Persoonsgegevens in de Statenpassage.
  wo 07-02-2024 16.00 - 17.00 uur Gesprek Gesprek met de toezichthouders van het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT).
  vr 09-02-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng verslag (wetsvoorstel) Goedkeuring van het op 28 januari 1981 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 1988, 7); van het op 10 oktober 2018 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 2018, 201 en Trb. 2023, 54).
  di 13-02-2024 13.45 - 14.00 uur Petitie Aanbieding manifest m.b.t. ICT-problematiek bij de overheid door de groep 'Herprogrammeer de Overheid'.
  di 13 -02- 2024 18.30-20.30 Rondetafelgesprek over de Wet implementatie Open Data richtlijn. 
  wo 14-02-2024 15.00 - 18.00 uur Commissiedebat Basisregistratie personen.
  do 15-02-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Overheidsbrede visie op generatieve artificiële intelligentie (AI).
  do 21-03-2024 13.00 - 16.00 uur Commissiedebat Duurzaamheid en digitalisering.
  wo 03-04-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) 11 - 12 april 2024. 
  do 11-04-2024 13.00 - 17.00 uur Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity.
  wo 17-04-2024 10.00 - 14.00 uur Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek. 
  wo 24-04-2024 14.00 - 18.00 uur Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten. 
  di 14-05-2024 16.30 - 18.30 uur Commissiedebat Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 21 mei 2024. 

  Procedurevergaderingen 
  wo 07-02-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 14-02-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Digitale Zaken. 
  wo 28-02-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 13-03-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 27-03-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 10-04-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 24-04-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 15-05-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 29-05-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 05-06-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 19-06-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
 15. 15

  Overzicht van ongeplande activiteiten commissie Digitale Zaken.

  Voorstel: Ter informatie.
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie.
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie.
  Commissiedebat Digitaliserende overheid.
  Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid. 
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën. 
  Notaoverleg Digitalisering. Zie voorstel in de planningsnotitie. 
  Technische briefing Verzamelbrief Digitalisering. Deze technische briefing wordt gepland voorafgaand aan het notaoverleg Digitalisering. Zie voorstel in de planningsnotitie. 
  Rondetafelgesprek Duurzaamheid en Digitalisering. Zie stand van zaken bij agendapunt 19. 
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over Digitale inclusie. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel. 
  Werkbezoek Werkbezoek IT bij uitvoeringsorganisaties. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel.