Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage Programma vermindering regeldruk ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nationale Winkelraad inzake detailhandel en territoriale leveringsbeperkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Programma 'vermindering regeldruk ondernemers'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Monitor Betaaltermijnen Overheid 2022 en rapport over publiek toezicht op Wet Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Invest-NL - Integrale benaderingswijze van risicodragend kapitaal en subsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Appreciatie Voortgangsrapportage 2022 Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Mkb en de CO2-voetafdrukmeting

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag 2022 van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Resultaten evaluatieonderzoeken MIT-regeling en IPC-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie Mijn Digitale Zaak

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Impulsaanpak winkelgebieden - resultaten derde openstellingsronde en aankondiging vierde

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nationaal Convenant MKB-Financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarbericht Staat van het mkb, actieagenda mkb-dienstverlening en onderzoek naar de werking van de innovatie-enregiostimuleringstaak van KVK

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over het Programma 'Beter Aanbesteden' (Kamerstuk 34252-24)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsreactie op het eindrapportage ''Aanjager schulden''

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Conceptreactie evaluatie Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstanding Ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Financieringsmonitor 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toekomst RetailAgenda

  Te behandelen:

  Loading data