Commissievergaderingen

Donderdag 11 mei 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy meeting

Werkbezoek
Sevilla, Spanje (besloten)

contactgroep Duitsland

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Contactgroep Duitsland o.a. Bondsdag Berlijn

Werkbezoek
Geannuleerd Duitsland

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Election Observation Mission (EOM) to the 14 May 2023 presidential and parliamentary elections in Turkiye

Werkbezoek
Turkije

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 14 May 2023 presidential and parliamentary elections in Turkiye

Werkbezoek
Turkiye

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Ruimtelijke Ordening

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Strafrechtketen

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met voormalig minister-president Moldavië

Gesprek
Klompézaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Schriftelijke vragen kabinet n.a.v. IPKO-reis voorjaarsreces 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met voormalig minister-president Moldavië (opnieuw ingepland - 2023A03297)

Gesprek
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Rondetafelgesprek Natuurdoelanalyses

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Voorbereiding werkbezoek India

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Achttiende voortgangsrapportage ERTMS

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs Wetenschapstoetsen

Gesprek
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek van het lid Leijten (SP) mede namen het lid Dekker-Abdulaziz (D66) om uitstel van het commissiedebat Opruimen vervuilde data d.d. 11 mei 2023

E-mailprocedure
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Opruimen vervuilde data (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Gesprek met de Raad van State over het jaarverslag 2022 en het benoemingenbeleid

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Verkeersveiligheid - verplaatst naar 31 mei 2023

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Wijkverpleging

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering (36339)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Van Strien en Amhaouch om het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen d.d. 16 mei 2023 om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Definitief besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:15 - 15:00 uur

United Nations Development Program

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Masterclass Europese besluitvorming beïnvloeden

Technische briefing
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:15 uur

Technische briefing door het PBL over publicatie 'Betrokken burgers - onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving'- geen doorgang

Technische briefing
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 15:15 - 16:15 uur

Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Technische briefing
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid.

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Belarus Democratic Forum

Gesprek
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (is verplaatst naar 17 mei 2023 van 13.30 uur tot 14.00 uur).

Procedurevergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 16:15 - 16:45 uur

Voorbereidingsgroep Uber

Vergadering
Klompézaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:30 - 19:30 uur

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over het advies inzake het in 2027 behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Humanitaire hulp

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal