Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 mei 2023
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • R. de Roon (PVV)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • D.G. Boswijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie voor regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  do 11-05-2023 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea
  di 16-05-2023 18:30-19:15 Gesprek  met Oekraïense ngo's International Centre for Ukrainian Victory en New Europe Center 
  di 16-05-2023 19:30-22:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023> De commissie besluit om de nog te ontvangen geannoteerde agenda van de Informele NAVO Ministeriële op 31 mei te betrekken bij dit commissiedebat.

  wo 17-05-2023 14:00-14:00 Inbreng schriftelijk overleg Geïntensiveerde aanpak ongewenste buitenlandse inmenging
  wo 17-05-2023 16:00-17:00 Technische briefing Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

  donderdag 18 mei 2023 Hemelvaart/geen activiteiten
  di 23-05-2023 13:45-14:00 Petitie Situatie in Noord-Syrie 
  wo 24-05-2023 13:00-13:45 Procedurevergadering (* verplaatst van 25-05 naar 24-05 i.v.m. debat over de Staat van de Unie op 25-05)
  wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken 2022
  wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag 2022 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking
  wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (vragen aan minister)
  wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022
  wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Vragen aan de Algemene Rekenkamer)

  do 01-06-2023 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  zo 04-06-2023 t/m za 10-06-2023 Werkbezoek India
  di 20-06-2023 17:00-18:00 Gesprek met Commissie Buitenlandse Zaken Letland
  wo 21-06-2023 10:30-11:30 Strategische procedurevergadering 
  wo 21-06-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 22-06-2023 13:00-16:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023
  do 22-06-2023 Dag van de Publieke Dienstverlening (geen activiteiten plannen) 
  do 06-07-2023 10:00-12:00 Commissiedebat NAVO   
  do 06-07-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 06-07-2023 16:00-20:00 Commissiedebat China   

  Zomerreces vrijdag 7 juli 2023 t/m maandag 4 september 2023
  zo 03-09 t/m di 05-09 Werkbezoek Interparlementaire conferentie over EU buitenland- en defensiebeleid, Madrid (delegatie nog nader te bepalen)
  ma 02-10-2023 13:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid

  ma 16-10-2023 t/m vr 20-10-2023 Werkbezoek Armenië en Georgië


  Nog te plannen activiteiten
  • Gesprek met dhr Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) (tweede helft juni)
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving (na het zomerreces)
  • Commissiedebat Hoofdlijnenbrief Modernisering sanctiewetgeving (na afronding van de voorbereidende gesprekken)
  • Technische briefing inzake Europese Vredesfaciliteit (EPF), door het ministerie van Buitenlandse Zaken en EDEO
  • Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Commissiedebat Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea (af te ronden voor het zomerreces)
  • Commissiedebat AVVN (najaar 2023)
  • Commissiedebat Iran (najaar 2023)
  • Commissiedebat Consulaire zaken (derde kwartaal)
  • Commissiedebat OVSE (vierde kwartaal)
  • Commissiedebat MH17
  • Technische briefing Internationale Cyberstrategie (na ontvangst van de Internationale Cyberstrategie voor het Zomerreces)
  • Raad Buitenlandse Zaken op 20 juli - schriftelijk overleg 1 week voor de Raad
  • Informele RBZ (Gymnich) op 30-31 augustus- schriftelijk overleg 1 week voor de Raad
  • Raad Buitenlandse Zaken op 23 oktober - commissiedebat 1 week voor de Raad
  • Raad Buitenlandse zaken op 13 november- commissiedebat 1 week voor de Raad
  • Raad Buitenlandse Zaken op 11 december- commissiedebat 1 week voor de Raad
 4. 4

  Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 10 mei 2023)

  • Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36028) + (36027-(R2160) Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)
  • Debat over het bericht dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (Van Baarle) (minister BuZa, minister BZK)
  • Debat over het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’(Ellemeet) (minister-president, minister BuZa) 14 juni 2023
  • Dertigledendebat over het bericht dat de interne privacytoezichthouder van het ministerie van BuZa adviseerde te stoppen met het gebruik van profilerende software bij visumverstrekking (Van Baarle) (minister BuZa)
 5. 5

  Uitnodiging PI-SF voor parlementair inlichtingen-beveiligingsforum (PI-SF) d.d. 31 augustus-1 september 2023

 6. 6

  Verzoek commissie voor Buitenlande Zaken van het Parlement van Jordanië om gesprek m.b.t. parlementaire betrekkingen

 7. 7

  Verzoek Comité Iran Vrij om gesprek over Iran

 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de NAVO Foreign Ministerial Meeting (FMM) van 4 en 5 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Recente ontwikkelingen in Soedan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evacuatie Soedan

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evacuatie Soedan

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afronding evacuaties Soedan

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over G20 update: uitkomsten G20-top (Bali, 15 en 16 november 2022) en Nederlandse inzet G20 in 2023 (kamerstuk 32429-25)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over een vertrouwelijke briefing over de uitvoering van de motie van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij over het versterken van de banden met Taiwan (Kamerstuk 36200-V-33)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Visumverlening aardbevingsgebied Turkije en Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken Sanctienaleving en Handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie van 20 december 2022 op het rapport van de Commissie van onderzoek NLA-programma in Syrië (Kamerstuk 32623-322)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel toezending kabinetsreactie op het advies ‘Rechtsgevolgen van een ernstige schending van een regel van dwingend recht: de internationale rechten en plichten van staten bij schending van het agressieverbod’ gepubliceerd door de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie van 8 maart 2023 op het AIV-advies over de geopolitieke rol van Turkije (Kamerstuk36200-V-79)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie van 23 december 2022 op het AIV-advies ‘De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok’ (Kamerstuk 36045-132)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapportage 2022 – Internationale Mensenrechtenprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsreactie op de evaluatie van de STP- en G2G-componenten van het NFRP-Shiraka programma

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de kabinetsinzet ten aanzien van de Top van de Raad van Europa van 16-17 mei in Reykjavik

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Edgar Mulder, gedaan tijdens het tweeminutendebat van 30 maart 2023, over de Nederlandse inspanningen ten aanzien van het noorden van Cyprus

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie inzake het Nederlandse standpunt rondom diepzeemijnbouw en de motie van het lid Wassenberg c.s. over zich actief uitspreken tegen diepzeemijnbouw (Kamerstuk 21501-32-1533)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2023 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake steun Oekraïne en tweede ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 24 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda voor de Informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 12 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Europese Vredesfaciliteit (EPF)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z08088 Aan minister Buza - Aanbiedingsbrief inbreng schriftelijk overleg over Top van regeringsleiders van de Raad van Europa, 16-17 mei 2023 09-05-2023
  2. 2023|08087 Aan minister Buza - Aanbiedingsbrief inbreng schriftelijk overleg over de Informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 12 mei 2023 28-04-2023
  3. 2023Z06214 Aan minister Buza-Verzoek een brief n.a.v. de aankondiging door Rusland om tactische kernwapens te delen met Wit-Rusland 06-04-2023
  4. 2023Z05312 Aan minister Buza - Kabinetsreactie op de initatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 22-11-2022
  5. 2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake situatie bahais in Qatar 02-06-2022
  6. 2022Z11107 Aan minister Buza - verzoek reactie berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van IAEA, met als doel sancties te ontlopen 02-06-2022 
  7. 2021Z10635 Aan initatiefnemer Van Raan-vragen over initatiefnota Ecocide 11-06-2021
 32. 32

  Werkbezoek India

  Besluit: De commissie bespreekt enkele mogelijkheden voor aanpassing van het programma van werkbezoeken voor 2023 nu duidelijk is dat het geplande werkbezoek aan India van 4 tot en met 10 juni geen doorgang kan vinden. 
 33. 33

  Samenstelling voorbereidingsgroep kennisthema China

  Besluit: Het lid Boswijk (CDA) zal deelnemen aan de voorbereidingsgroep voor het kennisthema China.
 34. 34

  Verzoek van het lid Piri (PvdA) inzake een vertrouwelijke sessie over scenario's voor een militair conflict omtrent Taiwan

  Te behandelen:

  Loading data