Commissievergaderingen

Donderdag 9 februari 2023

delegatie naar de Benelux Parlementaire Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 13:00 uur

kick off NL voorzitterschap Benelux Unie

Gesprek
in Het Spaanse Hof, Den Haag (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Tuinbouw en Visserij

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Staatsexamens vo 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Strategische procedurevergadering (verplaatst naar 9 maart)

Strategische procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 15:00 uur

Woningbouwopgave en koopsector

Commissiedebat
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Inge van Dijk (CDA) om het commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob (gepland op 16 februari 2023) uit te stellen tot na ontvangst van de kabinetsreactie

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Voortgangsgesprek literatuuronderzoek Rondkomen

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

NAVO Defensie Ministeriële en wapenleveranties aan Oekraïne

Commissiedebat
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Constitutionele toetsing (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aankondiging monitoring stapeling eigen betalingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening (Kamerstuk 35925-XVI-50) en het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Audit Wet politiegegevens bij de Douane

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (36036)

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang werken met en als zelfstandige(n) (31311-246)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzamelwet gegevensbescherming (36264) (Dit wetsvoorstel wordt overgedragen aan commissie DiZa)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Betalen naar gebruik

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Kennismakingsgesprek met MKB-Nederland

Gesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorstel van de leden Haverkort (VVD) en Hagen (D66) om het commissiedebat Nucleaire veiligheid d.d. 15 februari om te zetten in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Kabinetsreactie evaluatierapport fiscale beleggingsinstelling (fbi) en vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek Van den Berg (CDA) en Kamminga (VVD) ontvangen antwoorden SO Sint Eustatius voor PV 22 februari i.v.m. voorhangprocedure

E-mailprocedure
(besloten)