E-mailprocedure : Verzoek van het lid Inge van Dijk (CDA) om het commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob (gepland op 16 februari 2023) uit te stellen tot na ontvangst van de kabinetsreactie

De vergadering is geweest

9 februari 2023
11:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Het lid Inge van Dijk (CDA) stelt aan uw commissie voor het commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob (gepland op 16 februari 2023) uit te stellen tot na ontvangst van de kabinetsreactie op de adviezen van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, het advies van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding en de (eind februari 2023) te ontvangen reflectie van de Algemeen Rijksarchivaris (zie verzoek in de bijlage). Per brief d.d. 6 februari 2023 heeft de minister van BZK aangegeven deze kabinetsreactie uiterlijk 19 april 2023 aan de Kamer aan te bieden. Het lid Van Dijk verzoekt dan ook het commissiedebat z.s.m. na 19 april 2023 te plannen.
 
U wordt verzocht uiterlijk donderdag 9 februari 2023 om 11.00 uur te laten weten (allen beantwoorden) of u met dit voorstel kunt instemmen. Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst van deze e-mailprocedure. 

Met vriendelijke groet,
Annemarijke de Vos
Griffier van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Inge van Dijk (CDA) om het commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob (gepland op 16 februari 2023) uit te stellen tot na ontvangst van de kabinetsreactie

    Te behandelen:

    Loading data